Sigicom förvärvar ETM

Vi är mycket glada över att kunna meddela att Sigicom under våren i år förvärvade ETM Mätteknik AB vilket innebär att ETM nu är en del av Sigicom-gruppen.
ETM och Sigicom är ganska lika. Båda företagen arbetar med mätteknik kombinerat med IoT. De delar också liknande visioner och värderingar.
Vi tror starkt på att vi kan komplettera varandras produkter och tillsammans erbjuda bättre lösningar till våra kunder.
Besök Sigicom

Vi presenterar Sigicom

Sigicom är en ledande leverantör av mätteknik med ett antal stora företag som kunder och användare. Deras lösningar används för många nyckeluppgifter i större byggprojekt.

De är ett oberoende och privatägt företag med fokus på att tillhandahålla den mest kostnadseffektiva utrustningen för fjärrövervakning av miljöstörningar från infrastrukturprojekt. Utveckling av autonom robust mätutrustning och tillhörande mjukvara för presentation och rapportering är områden som vi ägnar stor uppmärksamhet, tid och energi åt.

Sigicom HQ ligger i Stockholm, Sverige med lokala kontor i Frankrike, Storbritannien, USA och Kanada.

Vad betyder detta för ETM och dess kunder?

Förvärvet kommer till största delen att gå obemärkt förbi för ETM:s kunder.
Webbplatsen kommer inte att gå någonstans.
ETM:s kontor flyttar ~7km till Glasfibergatan 8, Älvsjö från Ekbacksvägen 32, Bromma (Sverige).
ETM:s varumärke och produkter, både hårdvara och mjukvara kommer att fortsätta leva vidare och få samma om inte ännu mer resurser för forskning och utveckling.

Om du har några frågor, kontakta gärna Carl-Johan från ETM eller Torbjörn från SIGICOM angående dina frågor om framtiden för ETM.

E-post: carljohan.hakansson@sigicom.com
E-post: torbjorn.rehnstrom@sigicom.com

Vi tackar dig för ditt företag.

ETM-teamet
Ansluta saker (och se till att de förblir så!)