DISTRIBUTÖRER

För att säkerställa att vi kan erbjuda de bästa end-to-end-lösningarna och lokal support till våra kunder, erbjuder vi ETM-produkter genom distributörer för att leverera integrerade lösningar, sömlös support och enastående värde.

ETM Pacific är baserat i Sydney och är den officiella distributören av ETM-produkter som erbjuder tekniskt stöd och applikationsstöd för sina kunder och partners i Australien och Nya Zeeland.

VA IT AB erbjuder automation och industriell IT specificerad för avloppsvattenlösningar.

DeltaM2M är en dansk distributör av ETM-produkter som erbjuder lokal support av IoT- och M2M-lösningar.

ETM är den officiella svenska distributören för ONSET och upprätthåller lokal teknisk support för deras produktserier.