ETM PACIFIC PRIVACY POLICY

Vi respekterar din integritet. Vi är bundna av de nationella principerna för sekretess. Dessa principer reglerar de flesta av våra aktiviteter med avseende på vår insamling, lagring, användning och avslöjande av personlig information.

ETM Pacific Pty Ltd respekterar din rätt till integritet och har åtagit sig att skydda våra kunders och webbplatsbesökares integritet. Vi följer de australiska sekretessprinciperna i Integritetslagen 1988 (Cth). Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar din personliga information.

'Personlig information' är information som vi har som kan identifieras som om dig.

Insamling av personlig information

ETM Pacific Pty Ltd kommer, från tid till annan, att ta emot och lagra personlig information som du anger på vår webbplats, tillhandahållen till oss direkt eller ges till oss i andra former.

Du kan tillhandahålla grundläggande information som ditt namn, telefonnummer, adress och e-postadress för att vi ska kunna skicka information, tillhandahålla uppdateringar och bearbeta din produkt eller serviceorder. Vi kan samla in ytterligare information vid andra tillfällen, inklusive men inte begränsat till, när du ger feedback, när du ger information om dina personliga eller affärsrelaterade frågor, ändrar ditt innehåll eller din e-postpreferens, svarar på enkäter och / eller kampanjer, tillhandahåller ekonomi eller kredit kortinformation eller kommunicera med vår kundsupport.

Dessutom kan vi också samla in all annan information du tillhandahåller när vi interagerar med oss.

Hur vi samlar in din personliga information

ETM Pacific Pty Ltd samlar in personlig information från dig på olika sätt, inklusive när du interagerar med oss ​​elektroniskt eller personligen, när du öppnar vår webbplats och när vi tillhandahåller våra tjänster till dig. Vi kan få personlig information från tredje part. Om vi ​​gör det kommer vi att skydda det enligt denna sekretesspolicy.

Användning av din personliga information

ETM Pacific Pty Ltd kan använda personlig information som samlas in från dig för att förse dig med information, uppdateringar och våra tjänster. Vi kan också göra dig medveten om nya och ytterligare tjänster och möjligheter som är tillgängliga för dig. Vi kan använda din personliga information för att förbättra våra tjänster och bättre förstå dina behov.

ETM Pacific Pty Ltd kan kontakta dig genom en mängd olika åtgärder inklusive, men inte begränsat till, telefon, e-post, SMS eller e-post.

Utlämnande av din personliga information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den mån det är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Personlig information tillhandahålls endast till tredje part när det krävs för leverans av våra tjänster.

Vi kan då och då behöva lämna ut personlig information för att följa ett rättsligt krav, såsom lag, förordning, domstolsbeslut, stämning, tävling under ett rättsligt förfarande eller som svar på en brottsbekämpande myndighets begäran.

Vi kan också använda din personliga information för att skydda upphovsrätten, varumärken, juridiska rättigheter, egendom eller säkerhet för ETM Pacific Pty Ltd, www.etmiot.com.au, dess kunder eller tredje part.

Genom att förse oss med personlig information godkänner du villkoren i denna sekretesspolicy och de typer av avslöjande som omfattas av denna policy. Om vi ​​lämnar ut din personliga information till tredje part kommer vi att begära att tredje part följer denna policy angående hantering av din personliga information.

Säkerheten för din personliga information

ETM Pacific Pty Ltd åtar sig att säkerställa att informationen du ger oss är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och ledningsförfaranden för att skydda och säkra information och skydda den från missbruk, störningar, förlust och obehörig åtkomst, modifiering och avslöjande.

Överföring och utbyte av information sker på egen risk. Vi kan inte garantera säkerheten för all information som du överför till oss eller får från oss. Även om vi vidtar åtgärder för att skydda mot obehörig utlämnande av information kan vi inte försäkra dig om att personlig information som vi samlar in inte kommer att avslöjas på ett sätt som är oförenligt med denna sekretesspolicy.

Tillgång till din personliga information

Du kan begära information om personlig information som vi har om dig i enlighet med bestämmelserna i Integritetslagen 1988. Om du vill ha en kopia av den information som vi har om dig eller tror att all information vi har om dig är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen maila oss på [e-postskyddad]

Vi förbehåller oss rätten att vägra att förse dig med information som vi har om dig under vissa omständigheter som anges i sekretesslagen.

Frågor / klagomål om integritet

Om du har några frågor / klagomål om vår integritetspraxis är du välkommen att skicka information om dina klagomål till:

ETM Pacific Pty Ltd.
PO Box 345, Milsons Point 1565
Australien

[e-postskyddad]

Vi tar klagomål mycket seriöst och kommer att svara strax efter att vi fått ett skriftligt meddelande om ditt klagomål.

Förändringar Integritetspolicy

Tänk på att vi kan ändra denna integritetspolicy i framtiden. Vi kan ändra denna policy när som helst, efter eget gottfinnande, och alla ändringar träder i kraft omedelbart efter att vi har lagt upp ändringarna på vår webbplats eller anslagstavla. Kom tillbaka då och då för att granska vår integritetspolicy.

Webbplats

När du besöker vår webbplats (www.etmiot.com.au) kan vi samla in viss information såsom webbläsartyp, operativsystem och webbplats som besöks omedelbart innan vi kommer till vår webbplats. Denna information används på ett samlat sätt för att analysera hur människor använder vår webbplats, så att vi kan förbättra våra tjänster.

Cookies: Vi kan då och då använda cookies på vår webbplats. Cookies är mycket små filer som en webbplats använder för att identifiera dig när du kommer tillbaka till webbplatsen och för att lagra information om din användning av webbplatsen. Cookies är inte skadliga program som får åtkomst till eller skadar din dator. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan välja att avvisa cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Detta kan dock hindra dig från att dra full nytta av vår webbplats.

Vår webbplats kan då och då använda cookies för att analysera trafik på webbplatsen och hjälpa oss att ge en bättre webbplatsupplevelse. Dessutom kan cookies användas för att visa relevanta annonser för webbplatsbesökare via tredjeparts tjänster såsom Google AdWords. Dessa annonser kan visas på den här webbplatsen eller andra webbplatser du besöker.

Tredjepartssajter: Vår webbplats kan då och då ha länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Dessa länkar är endast avsedda för din bekvämlighet. Länkar till tredje parts webbplatser utgör inte sponsring eller godkännande eller godkännande av dessa webbplatser. Tänk på att ETM Pacific Pty Ltd inte ansvarar för sekretesspraxis på andra sådana webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna om att när de lämnar vår webbplats läser sekretesspolicyn för varje webbplats som samlar in personlig identifierbar information.

Senast uppdaterad: 14th januari 2020